Biznes małoletniego

biznes niepelnoletniNajważniejsze w kwestii biznesu jest niewątpliwie otrzymanie statusu  przedsiębiorczej. Aby móc uzyskać status przedsiębiorcy musimy posiadać zdolność do czynności prawnych, jednakże osoba ograniczona w zdolnościach do tych czynności, również może otworzyć firmę, z tym jednak, że musi działać na jej rachunek przedstawiciel ustawowy. Mowa tutaj o prowadzeniu firmy przez osobę niepełnoletnią, według kodeksu cywilnego nazywaną jako małoletnią. Tak więc osoba małoletnia, która nie ukończyła wieku szesnastu lat może być właścicielem firmy z tym, że decydować o zatrudnieniu czy innych istotnych sprawach firmy nie może samodzielnie. Do tego celu wyznaczony zostaje jej przedstawiciel ustawowy. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że osoba niepełnoletnia staje się właścicielem firmy? Przykładem jest niewątpliwie otrzymanie firmy w drodze dziedziczenia. Firma jest własnością małoletniego, który może prowadzić ją pod warunkiem, że uzyska zezwolenie sądu opiekuńczego. W wielu przypadkach przekazanie firmy w drodze darowizny jest bardzie opłacalne niż jej sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *