Naucz dzieci planowania wydatków

dziecko wydatki kieszonkoweZ finansami mamy do czynienia przez całe życie. Już jako dzieci poznajemy zasady finansowania na przykład otrzymując kieszonkowe musimy zaplanować jak sfinansować z tych pieniędzy swoje potrzeby. W życiu dorosłym finanse nabierają jeszcze większego znaczenia, finansowanie potrzeb rodziny jest trudne, ponieważ nie można z góry zaplanować wszystkich wydatków. Często zdarza się, że finanse zaplanowane na dany okres czasu stają się nieaktualne z powodu niezaplanowanych wydatków, lub mniejszych od oczekiwanych zarobków. Zarobki z kolei, są związane z kondycją finansową pracodawcy. Jeśli pracodawca ma dobrą sytuację finansową, pracownicy otrzymują regularnie pobory, wtedy ich sytuacja finansowa jest stabilna. Natomiast jeśli finanse pracodawcy są w złym stanie, to znaczy brak jest zamówień, mogą wystąpić problemy z finansowaniem pracowników, a co za tym idzie,  pojawiają się problemy w finansach rodzinnych pracowników. Jeśli nie mamy pewnego i stabilnego źródła finansowania trudno jest planować finanse rodzinne.